Vejen til lykke Danmark er en forening stiftet i København og er del af et internationalt netværk af foreninger som arbejder med Vejen til lykke i mere end 40 lande. Foreningen er ikke statslig og ikke profit (NGO). Foreningen drives af frivillige under ledelse af bestyrelsen som er valgt af medlemmerne. Dalit Vilhelmsen er daglig leder af foreningen.

Bestyrelse:
Louis Lawaetz, formand
Dalit Vilhelmsen, kasserer
Takako Kamada, sekretær
Agnes Kovacs, medlem
Gabor Toth, medlem

Foreningens formål er:

At udbrede kendskabet til de 21 forskrifter fra hæftet Vejen til lykke, som de er forfattet af L. Ron Hubbard, ved gennem information om og udbredelse af dette hæfte i alle dele af samfundet at bidrage til højnelse af de moralske standarder i samfundet.

At hjælpe mennesker, som er havnet i situationer, hvor de har brug for hjælp, til at genoprette deres egen selvrespekt gennem at introducere dem til forskrifterne i hæftet Vejen til lykke.

At deltage i aktiviteter og arrangementer i lokalsamfundet for derved at introducere folk til de 21 forskrifter i Vejen til lykke, som bygger på almindelig sund fornuft.

Hvis du er interesseret i at blive medlem så gå til siden Støt