Dalit Vilhelmsen
Daglig leder
Vejen til lykke Danmark
Vigerslev Vænge 62 3. tv.
2500 Valby
Internationalt: